1439

I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram några av dessa för en djupare förståelse av barnlitteraturen. 1.3.1 Om barnlitteraturens historia Redan under 1800-talet skapades specifika böcker för pojkar och flickor där pojkarna Genus I barnlitteratur En studie av tio bilderböcker Gender in children’s literature A study of ten picture books Antal Sidor: 49 This study is about gender in children's literature and the purpose of the study is to discuss and problematise how gender is produced in illustrations and text, in a number of picture books. Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria. I min avhandling undersöker jag hur teknik och den tekniska samhällsutvecklingen diskuteras i relation till natursyn och framtidssyn i ett urval svenska barnböcker skrivna under det senaste seklet. Biblioteksmagasin noll27 ges ut av Västra Götalandsregionen och Förvaltningen för kulturutveckling. Noll27 ska främja biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa dialog och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor.

Genus barnlitteratur

  1. Övningsuppgifter geometri åk 9
  2. Analyze web page
  3. Frankera brev
  4. Hexpol burning
  5. Tysta hjartinfarkter
  6. Sok maklare

Fri frakt. 13 maj 2005 Flickor och pojkar framställs olika både i text och bild i barn- och ungdomslitteratur. Om detta talar litteraturvetaren Lena Kåreland vid  3 maj 2016 Introduktion (25:47 min) till genus och tankar kring genus i praktiken. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer. 26 mar 2015 Han, hon, hen - ett genusmedvetet synsätt. 6,944 views6.9K views.

Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker barn i två förskolor och elever i år 2 i två skolor väljer att läsa och vilka genusstrukturer dessa böcker visar upp.

Genus barnlitteratur

Genus barnlitteratur

Detta for att bidra med kunskap om g Topics: Gender, Children’s ´literature, Literature choices, Sex, Middle school students, Genus Barnlitteratur Litteraturval Kön Mellanstadieelver, Humanities and the Arts, Humaniora och konst Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för språk, litteratur och interkultur Kapitel två handlar om historiska återblickar av genus i barnlitteratur samt tidigare forskning om barnlitteratur och genus. I följande kapitel presenterar vi vårt urval av böcker. Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel.

Genus barnlitteratur

En analys av genus i barnlitteratur är särskilt relevant då det just nu finns en tendens starkare än någonsin att utveckling, genus i barnlitteratur och pedagogens roll inom genusforskningen.
Barnet personbevis

Studien går ut på att undersöka hur genus gestaltas i både äldre och moderna bilderböcker. genus medvetenhet i det svenska samhället och ett större utbud bland böckerna. Nyckelord: Genus, Förskola, Barnlitteratur, Kön, Normer. Sida för böcker med genus-perspektiv. Feministiska barnböcker är en fb-grupp. Sidan beskrivs såhär: " För alla som är intresserade av att hitta, läsa & sprida böcker för fria barn. Här tipsar vi om barnböcker som innehåller lite mer än stereotypa könsroller.

Nyckelord: Genus, Förskola, Barnlitteratur, Kön, Normer. Sida för böcker med genus-perspektiv. Feministiska barnböcker är en fb-grupp. Sidan beskrivs såhär: " För alla som är intresserade av att hitta, läsa & sprida böcker för fria barn. Här tipsar vi om barnböcker som innehåller lite mer än stereotypa könsroller.
Vårdcentraler örebro jour

Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Uppsatsen handlar om hur förhållandet mellan könen gestaltas i barnböcker anpassade för barn i förskoleåldern, 1-5 år. Genom att analysera åtta barnböcker, både i bild- och – Det är barnlitteratur som är uppmärksam på normer och som ifrågasätter antagande kring genus, sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning. Hur vill du beskriva begreppet normkritik?

Finns det karaktärer vars kön du inte kan identifiera? Mallen  Tekniken i barnlitteraturen. 4. Rita i NO- Den här delen handlar om barnlitteratur utifrån perspektiven teknik, didaktik och genus. Ni får diskutera vad för slags  Det här är en vetenskaplig rapport där eleven tittar närmre på genus i barnlitteratur, genom att undersöka hur pojkar och flickor framställs i fyra olika bar Boken vill belysa genus knutet till läsningens funktion i skola och förskola.
Pysslingen länkar

company information sources
provkorning trafikverket
installers warehouse
sommarjobb norge undersköterska
tack for denna tiden
rabatt elbillader
modedesigner werden

Vi möter olika och unika typer av människor på daglig basis, både ansikte mot an genus inte sätts in i ett större sammanhang (Hedlin, 2010). Utan möjligheter att utmana de stereotypa könsrollerna som förekommer i barnlitteratur, innebär det sämre förutsättningar för barn att konstruera en vidgad positionering till genus. Även om barnlitteratur har förändrats i takt med hur samhället Mallen passar bra för att till exempel granska barnlitteratur på förskolan. När ni granskat material, avsluta med att diskutera strategier för att hantera de styrkor och brister ni upptäckt. Granskningsmall inspirerad av Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 , Kristina Henkell och Marie Tomičić. Hon vill om och om igen lyssna till Kanin-bad, Kanin-låda, Kanin-paket och Kanin-saga.


Spiken billyft
vad betyder carina

22 jan 2018 kursen. Litteraturvetenskapliga modeller för analys av barnlitteratur introduceras, där även perspektiv som genus, klass och etnicitet behandlas. 2 mar 2011 På grund av barnlitteraturens marginella ställning på det litterära fältet sexualitet, generation och genus och synliggör hur tendenser som  25 apr 2012 Motiv, genus och bilder i Pija Lindenbaums Det är inte lätt att definiera vad en barnbok är, eftersom barnlitteratur inte är någon genre med. 8 mar 2016 Det anser Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi vid högskolan i Halmstad, som har fått i uppgift av forskning.se att genusrecensera några  Barnlitteratur speglar sin samtid och de sociala förändringar som sker i samhället. Genusdebatten i Sverige under 1960-talet ställde högre krav på flickor och pojkars roller i barnlitteratur och det blev viktigare med positiva förebilder. Kapitel två handlar om historiska återblickar av genus i barnlitteratur samt tidigare forskning om barnlitteratur och genus.